Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Dyster branschutveckling med kraftig ökning av oseriösa företag

UC skrev redan föregående år om den negativa utvecklingen vi ser bland våra svenska företag och den dystra trenden håller i sig. Konkursåret 2018 summeras med ökat antal konkurser i samtliga branscher. Jämfört med 2017 ökar antalet företagskonkurser med 13 procent under 2018.

Färsk statistik från UC visar att den negativa konkursutvecklingen för svenskt företagande håller i sig. Trots UCs rapporter om att det startas fler företag så har andelen bolag som gått i konkurs ökat konsekvent. Över helåret ökar byggbranschen med 11 procent, hotell- och restaurangbranschen ökar med 20 procent och detaljhandeln med 1 procent. I december månad ökar det totala antalet företagskonkurser i Sverige med 2 procent jämfört med samma månad föregående år.

  • Över helåret ökar antal konkurser, det är bara att konstatera. Antalet bolag med utmätning ökar också kraftigt. Detta sker samtidigt som den positiva trenden för företag i allmänhet fortsätter att vara bra. Omsättningen i företagen ökar och andelen bolag med betalnings­anmärkningar eller ansökan om betalningsföreläggande är konstant. Andelen bolag i UCs bästa riskklasser ökar. Hög grad av konkurrens samt ökningen av antalet oseriösa bolag kan vara en anledning till den negativa trenden av ökat antal företagskonkurser, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Andelen oseriösa företag ökar

De senaste två åren ser vi på UC att andelen oseriösa företag ökar kraftigt, det vill säga företag som startas, bedrivs eller avslutas i bedrägligt syfte. De två senaste åren har andelen oseriösa företag ökat från 10 procent till 25 procent av alla bolag som försatts i konkurs.

  • Vi ser en oerhört allvarlig utveckling. De oseriösa företagen verkar öka och de återfinns i alla branscher. Förutom vanliga anledningar till konkurs som likviditetsbrist eller hårdnande konkurrens får vi numera vänja oss vid att oseriösa och bedrägliga företag är en vanlig orsak till konkurs, kommenterar Richard Damberg.
Län Procentuell förändring december* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län 9% 15%
Uppsala län -56% 18%
Södermanlands län 75% 29%
Östergötlands län 7% 11%
Jönköpings län -6% 0 %
Kronobergs län -14% 24%
Kalmar län 33% 18%
Gotlands län -50% -32%
Blekinge län 25% 10%
Skåne län -20% 7%
Hallands län 11% 23%
Västra Götalands län 46% 16%
Värmlands län -8% 23%
Örebro län 20% 47%
Västmanlands län -36% -6%
Dalarnas län -50% 1%
Gävleborgs län 8% 4%
Västernorrlands län 11% 13%
Jämtlands län 300% -6%
Västerbottens län -56% 30%
Norrbottens län -11% 5%
Sverige 2% 13%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig