UC Ägarkontroll

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Det fjärde penningtvättsdirektivet som antogs för att motverka penningtvätt, skattebrott och finansiering av terrorism, innebär skärpta regler för verksamheter som står under Länsstyrelsens och Finansinspektionens tillsyn.

Kort sagt innebär direktivet att du måste veta vem du gör affärer med och kunna bevisa att du har gjort allt du kan för att säkerställa att du inte gör affärer med fel personer. UC Ägarkontroll:

  • Identifierar verklig huvudman när du gör affärer med juridiska personer
  • Bevakar dagligen händelser i bolag som t ex styrelseförändringar och emissioner
  • Kontrollerar löpande mot EU:s och FN:s sanktionslistor samt PEP-registret (Politically Exposed Person)

Enkelt att använda

  • Ladda upp eller registrera dina kunder i vårt webbgränssnitt
  • Integrera med ditt eller dina övriga system (API)

Demo av UC Ägarkontroll

Visste du att...

Bara i Sverige tvättas pengar till ett värde av 100 miljarder årligen.

Kontakta våra experter

Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se