UC Signatory Check

Besvarar din fråga om en person är behörig firmatecknare eller inte

370x370_Digital-Signatory.png

Med hjälp av UC Signatory Check får du ett snabbt och säkert svar på om den person som skriver under exempelvis en ansökan eller avtal för ett företag har rätten att göra så.

  • Snabbt och säkert svar om en person är behörig firmatecknare eller ej
  • Svar på vem personen har rätt att teckna firma tillsammans med
  • Information i realtid från Bolagsverket
  • Automatisk tolkning av firmteckningsreglerna
  • Enkelt att bygga in svaret i de egna digitala processerna

UC Signatory Check skapar förutsättningar för effektiva digitala processer så att endast godkända ansökningar går vidare i processen medan andra avslås. Det möjliggör även för mer komplexa digitala lösningar, där ett avtal måste signeras av två firmatecknare elektroniskt. 

Tjänsten bidrar även till ökad säkerhet och kostnadsbesparingar då risken för manuella fel reduceras och flöden kan automatiseras. 

 

Kontakta mig

Kontakta vår expert

Tina Kotander

Tina Kotander

Produktägare Kreditupplysning Företag

08-670 90 00 tina.kotander@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se