GDPR hjälpen

Tjänsten som kommer göra det enklare att efterleva GDPR

bli-compliant-med-tjansten-gdpr-hjalpen.png

GDPR hjälpen är en kostnadseffektiv molntjänst som kommer lanseras under hösten 2019. Den kommer hjälpa dig att hantera dina kundregister enligt kraven i dataskyddsförordningen.

I tjänsten kommer du kunna hantera dina register tryggt och säkert med full spårbarhet samtidigt som de blir åtkomliga vart du än befinner dig. Du får också verktyg för att informera de registrerade om den personuppgiftbehandling som sker i din verksamhet och vilka rättigheter de har.

Frågor och svar

 • Finns tjänsten på marknaden?
  Nej, tjänsten kommer lanseras under hösten 2019.
 • Har GDPR någon betydelse för vår verksamhet?
  Ja sannolikt. GDPR reglerar behandling av personuppgifter för alla typer av verksamheter med endast några undantag. Som personuppgift räknas all information som kan identifiera en individ, till exempel namn, personnummer och kontaktuppgifter.
 • Hur fungerar tjänsten?
  Dina kundregister laddas upp till tjänsten i csv-format. Du kan enkelt spara till exempel Excellistor i csv-format.
  När registren laddats upp till tjänsten identifieras sådana personuppgifter som kan användas av de registrerade för att hitta sin information - personnummer, mobiltelefonnummer och e-postadress. Någon av dessa uppgifter måste finnas registrerad för att tjänsten ska fungera som avsett.
  I tjänsten hittar du en länk genom vilken de registrerade kan söka efter sin information i era register. Du kan tillhandahålla denna länk genom din hemsida, integritetspolicy eller på annat sätt.

 • Hur sparar jag mitt register som en csv-fil från Excel?
  1. Öppna registret i Excel
  2. Välj ”Spara som” och klicka på ”Bläddra” när du ska spara filen
  3. Välj var filen ska sparas, namnge dem och välj sedan ”CSV (kommaavgränsad)” från alternativen i ”Filformat”

 • Varför kan de registrerade inte hitta sin information, de finns ju i mina register?
  En registrerad som identifierar sig med BankID kan endast se sina uppgifter i sådana register som innehåller personnummer. På samma vis kan registrerade som identifierar sig med telefonnummer eller e-postadress endast se sina uppgifter i sådana register som innehåller dessa.

 • Vad är det för skillnad mellan administratörer och övriga användare av tjänsten?
  Alla användare kan lägga till och ändra i registren samt hantera förfrågningar om ändring och borttagning. Endast administratörer kan skapa och ta bort register, skapa och uppdatera en integritetspolicy, uppdatera företagsinformationen samt ge övriga användare åtkomst till de olika registren.

 • Kan jag använda integritetspolicyn rakt av?
  Integritetspolicyn i tjänsten fungerar som en mall. Den måste kompletteras med saknad information och anpassas till den personuppgiftsbehandling som sker i just er verksamhet.

 • Vilken kundinformation ska jag lägga in i tjänsten?
  Ni bestämmer själva vilken information som ska läggas in i tjänsten och det kan finnas stora variationer mellan olika verksamheter. De registrerade har rätt att ta del av all personinformation som lagras i er verksamhet, så ju mer som läggs in i tjänsten desto enklare blir den att tillhandahålla. Sådan information som av olika skäl måste hållas hemlig ska inte läggas in i tjänsten.

 • Varför ska vi skaffa ytterligare en extern tjänst?
  En fördel med tjänsten är att den har inbyggt stöd för de registrerade att själva söka efter och rätta sin information. Många CRM- och faktureringssystem har inte detta vilket leder till manuell hantering som tar tid från er övriga verksamhet. Med denna tjänst kan du hantera flera av kraven i GDPR med en liten insats.

 • Kan jag integrera tjänsten med mina egna system?
  Ja det är möjligt. Tjänsten har möjlighet till automatisk export av information för inläsning i andra system.

 • Hur hanteras vår information?
  All information lagras åtkomstskyddat på servrar hos vårt systerbolag Asiakastieto i Finland. Endast behörig personal har tillgång till de lokaler och servrar som lagrar informationen. Säkerheten i tjänsten garanteras genom de kvalitetsrutiner och den höga standard avseende dataskydd som våra kunder kräver av oss.
Läs mer Stäng

Kontakta vår expert

Anders Frimodig

Anders Frimodig

Produktägare GDPR hjälpen

08-670 90 00 anders.frimodig@uc.se
Kundservice

Kundservice

08-670 90 00 info@uc.se