Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Kraftig ökning av konkurser i detaljhandeln

Färsk statistik från UC visar att konkurserna inom detaljhandeln ökar med 30 procent i maj. Hittills i år har konkurserna inom segmentet ökat med 18 procent. I hela landet minskar konkurserna med 9 procent för maj månad.

Konkurserna i maj månad minskar. Totalt sett i landet minskar antalet med 9 procent jämfört med samma period föregående år. Hittills i år har dock antalet konkurser ökat med 1 procent, om man jämför perioden januari till maj med samma period förgående år. Detaljhandeln ökar dock kraftigt i maj.

- Vi ser att det är flera trender som samverkar och slår mot butikerna. Marginalerna är låga samtidigt som e-handeln fortsätter att växa. Hela förklaringen är dock inte ökad e-handel. Butiker har alltid slagits igen även innan e-handeln slog igenom på bred front. Vi ser även att företag inom e-handeln går i konkurs. Samtidigt kan nischade varumärken som satsar på positionering och marknadsföring gå bra. Klockbolaget Daniel Wellington är ett sådant exempel, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

1 av 4 byggföretag i Stockholm i konkurs

Konkurserna i landet minskar med 9 procent för maj månad, jämfört med samma period föregående år. I majoriteten av landets län minskar antalet konkurser. Landets största län Stockholm ökar dock med 11 procent.

- I Stockholm ökar konkurserna i alla branscher vi följer. Konkursnivåerna ökar från låga nivåer, men följer en tydlig trend. Därför blir också den procentuella uppgången stor. Konkurserna i Stockholms län har ökat med 13 procent under våren 2019 jämfört med samma period förra året. Störst andel av konkurserna står Stockholms byggbransch för, där vi ser att 4 av 10 konkursade bolag är en byggfirma, avslutar Richard Damberg.

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring maj* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län 11% 13%
Uppsala län -36% -15%
Södermanlands län -26% 18%
Östergötlands län 20% 22%
Jönköpings län 0 % 10%
Kronobergs län -33% 21%
Kalmar län 25% -7%
Gotlands län 50% 17%
Blekinge län 17% -13%
Skåne län -10% -6%
Hallands län -8% -3%
Västra Götalands län -27% -7%
Värmlands län -48% -40%
Örebro län -18% -10%
Västmanlands län 21% 11%
Dalarnas län -50% -8%
Gävleborgs län -21% 5%
Västernorrlands län 33% 6%
Jämtlands län 17% 33%
Västerbottens län -27% -10%
Norrbottens län -68% -33%
Sverige -9% 1%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig