Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Konkurserna ökar med 17 % och den negativa trenden fortsätter

Företagskonkurserna ökar med 17 procent i november. Hittills i år har antalet konkurser ökat med 13 procent. Den negativa trenden återspeglas inom branschsegmenten och antagligen avslutas året med ökat antal konkurser sett till utvecklingen hittills i år.

UCs konkursstatistik för november månad indikerar en negativ avslutning på 2018 för svenska företag.

  • Nu har konkurserna ökat i snart två år. Även om vi tar hänsyn till att det har startats fler företag så ökar andelen bolag som går i konkurs. Det sker trots att vi har haft högkonjunktur under många år. Vi vet redan att hushållens framtidstro kring sin egen ekonomi dalar, vilket i sin tur kan spä på konkursökningen framöver då konsumtionen minskar. En oroväckande negativ spiral, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

Detaljhandeln följer den negativa trenden

Branschsegmenten följer konkursutvecklingen i landet och även där lutar trenden åt att året avslutas med ökande konkurser i samtliga segment. Sett till november månad har antalet konkurser inom byggindustrin minskat med 5 procent, hotell- och restaurangbranschen ökat med 37 procent och detaljhandeln med hela 124 procent.

  • Detaljhandelskonkurserna har varierat under året. Nu går över en procent av alla detaljhandelsföretag i konkurs och andelen ökar. Hela branschen står under högt omvandlingstryck och det avspeglas i siffrorna, kommenterar Richard Damberg.

 

Län Procentuell förändring november* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län -1% 14%
Uppsala län -29% 25%
Södermanlands län 41% 24%
Östergötlands län 75% 11%
Jönköpings län -6% -2%
Kronobergs län 114% 27%
Kalmar län 25% 17%
Gotlands län -50% -31%
Blekinge län 38% 7%
Skåne län 58% 9%
Hallands län 42% 23%
Västra Götalands län -1% 13%
Värmlands län -54% 26%
Örebro län 129% 49%
Västmanlands län -10% -4%
Dalarnas län 57% 7%
Gävleborgs län 50% 3%
Västernorrlands län 20% 13%
Jämtlands län 67% -11%
Västerbottens län 143% 38%
Norrbottens län 43% 4%
Sverige 17% 13%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig