Konkursstatistik

Dyster månad för hotell- och restaurangbranschen men stabil utveckling i landet

Höstens första månad redovisar en förhållandevis stabil utveckling bland svenska företagskonkurser. För september ökar konkurserna med +2 procent. Branschmässigt redovisar hotell- och restaurangsegmentet den största ökningen med hela +22 procent.

Statistik från UC visar att den negativa trenden under årets inledande nio månader påverkar den totala statistiken för året. Hittills i år har de svenska företagskonkurserna ökat med +5 procent när vi snart går in i årets sista kvartal.

- Den trista konkursutvecklingen fortsätter i de tre stora branscherna hotell- och restaurang (+22%), byggindustrin (+17%) och detaljhandeln (+9%). Framförallt är det mindre bolag i dessa branscher som går i konkurs. I byggsektorn sker just nu en övergång av arbetskraft från Rot-sektorn till större anläggningsarbeten och det påverkar en del byggbolag negativt. I hotell- och restaurangföretagen är en tänkbar förklaring höjningen av arbetsgivaravgifterna för ungdomar som har tredubblats. I detaljhandeln ser vi den kraftiga utvecklingen av e-handel som minskar behovet av fysiska butiker och den utvecklingen lär inte avta, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC.

Chockerande ökning i flertalet län 

För september månad ser UC stora ökningar av antalet konkurser, framför allt i Västmanlands län (+267%), Jämtlands län(+267%) och Norrbottens län (+133%).

Det län där företagskonkurserna minskar mest är Gävleborgs län som redovisar en minskning på -71% för september månad, jämfört med samma period förra året.

Län Procentuell förändring
september*
Procentuell förändring hittills 2017**
Stockholms län -6% 3%
Uppsala län -18% -5%
Södermanlands län -36% 0%
Östergötlands län 120% 23%
Jönköpings län 0% 24%
Kronobergs län 0% -9%
Kalmar län -11% -24%
Gotlands län 100% 72%
Blekinge län 125% 58%
Skåne län 34% 8%
Hallands län -38% -3%
Västra Götalands län -19% -6%
Värmlands län -17% -30%
Örebro län -8% -7%
Västmanlands län 267% 104%
Dalarnas län 60% 47%
Gävleborgs län -71% 26%
Västernorrlands län 50% 10%
Jämtlands län 267% 20%
Västerbottens län -55% 13%
Norrbottens län 133% 7%

 

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående

Presskontakt:
Johanna Westin, PR-ansvarig, UC AB
Telefon: 076-525 01 16

E-post: johanna.westin@uc.se 

Om UC och vår konkursstatistik

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

Har hittar du statistiktabellerna