Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Kraftig minskning av konkurser i juli

Färsk statistik från UC visar att konkurserna minskar med 22 procent i juli månad jämfört med samma månad i fjol. Det är den största minskningen av konkurser UC har sett hittills i år. Totalt sett i år har konkurserna minskat med 2 procent.

Konkurserna i juli minskar kraftigt med 22 procent. Konkurserna minskar i nästintill alla landets län, och även utsatta branscher ser ut att få ett uppsving.

- Konkurserna minskar nu för fjärde månaden i rad. Efter att ha stigit i 2,5 år visar siffror på en nedgång med 22 procent i juli och en liten nedgång totalt för 2019. Alla branscher utom bygg, detaljhandel och bilhandel visar på minskat antal konkurser i juli, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Konkurser i byggindustrin och detaljhandeln ökar
Konkurserna inom byggindustrin samt detaljhandeln fortsätter dock att öka, trots den positiva konkursutvecklingen i landet. I byggindustrin ökar konkurserna med 4 procent och inom detaljhandeln med 16 procent.

- Detaljhandelns negativa trend fortsätter med ökat antal konkurser. Butiksdöden slår hårt mot mindre butiker när hela branschen förvandlas i och med den snabba ökningen av e-handel och ökad konkurrens, avslutar Richard

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken från den första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag mäts statistiken från första arbetsdagen till den första arbetsdagen i efterföljande månad.

 

Län Procentuell förändring juli* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län -35% 4%
Uppsala län -31% -8%
Södermanlands län 31% 3%
Östergötlands län -7% 11%
Jönköpings län -25% 2%
Kronobergs län 17% 16%
Kalmar län 33% 4%
Gotlands län -50% -19%
Blekinge län -50% -26%
Skåne län -37% -7%
Hallands län -17% -2%
Västra Götalands län -10% -5%
Värmlands län -38% -34%
Örebro län 36% -8%
Västmanlands län 38% 2%
Dalarnas län -11% -8%
Gävleborgs län 8% -1%
Västernorrlands län -6% -1%
Jämtlands län 25% 28%
Västerbottens län 0 % -10%
Norrbottens län 25% -21%
Sverige -22% -2%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig