Konkursstatistik

Företagskonkurserna ökar med +4% och de stora branscherna går allt sämre

Företagskonkurserna i maj månad ökar med +4 %. Totalt sett hittills i år ökar dock konkurserna med +5 %.  Utvecklingen är dock ännu sämre bland branscherna, där storbranscher som byggindustrin (+17%), hotell- och restauranger (+15%) och detaljhandel (+12%) ökar konsekvent.

- Konjunkturen är urstark och alla branscher utom detaljhandeln anger att efterfrågan är över eller mycket över det normala. Därför är det förvånande att konkurserna i byggbranschen och bland restauranter ökar så mycket. Som jag ser det finns det två möjliga orsaker. Dels är det ROT-avdragsreglerna som ändrades vid årsskiftet. Sedan är det bedrägeriaspekten. Det är oroande, kommenterar Richard Damberg, ekonom och utbildningsansvarig på UC. 

Företagskonkurserna i maj visar på en förhållandevis negativ utveckling denna månad: +4 %. Sett till året som helhet har konkurserna ökat med +5 %.

- Maj månad brukar historiskt sett inte visa på några större förändringar. Föregående års statistik i samma period visade på en blygsam ökning av antal företagskonkurser. Det som däremot är oroväckande är utvecklingen för branscherna, säger Victoria Preger, marknads- och kommunikationschef på UC.

Ojämn utveckling av företagskonkurserna runt om i landet
UCs statistik visar att det inte finns någon genomgående trend vad gäller ökande eller minskande antal företagskonkurser sett till län. Det skiljer sig mycket mellan konkurserna beroende på vad i landet man bor.

För maj månad är det Blekinge län (+200%), Jönköpings län (+75%) och Kronobergs län (+57%) som redovisar månadens procentuellt mest ökande företagskonkurser.

De län som visar flest minskade antal konkurser är Kalmar län (-47%), Uppsala län (-43%) och Örebro län (-41%).

Län

Procentuell förändring
maj
*

Procentuell förändring hittills 2017**

Stockholms län

17%

5%

Uppsala län

-43%

-8%

Södermanlands län

11%

13%

Östergötlands län

31%

38%

Jönköpings län

75%

51%

Kronobergs län

57%

-19%

Kalmar län

-47%

-23%

Gotlands län

0%

21%

Blekinge län

200%

65%

Skåne län

8%

6%

Hallands län

-22%

-20%

Västra Götalands län

-4%

-7%

Värmlands län

50%

-28%

Örebro län

-41%

-2%

Västmanlands län

0%

113%

Dalarnas län

-7%

46%

Gävleborgs län

7%

42%

Västernorrlands län

-25%

5%

Jämtlands län

14%

24%

Västerbottens län

9%

15%

Norrbottens län

-30%

-10%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

Genomgående tuff utveckling för branscherna
UCs branschstatistik visar på ett stort antal ökande företagskonkurser inom de olika segmenten. Byggindustrin negativa utveckling tycks inte stagnera utan ökar även i maj med +17%. Även Restaurang- och hotell ökar igen, +15 %.

 

Detalj- och partihandeln följer dessvärre utvecklingen och båda ökar totalt med +12%.

 

Om UC AB konkursstatistik
UCs statistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.

Har hittar du statistiktabellerna