Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Stabil utveckling trots många nya företag

Statistik från UC visar att antalet konkurser i maj minskar med 5 procent. Hittills i år har dock företagskonkurserna ökat med 3 procent. Omskrivna branscher som byggindustrin (-2 procent) har stabiliserat sig, precis som övriga branscher och län gjort för maj månad.

Färsk statistik från UC visar på en stabil utveckling bland de svenska företagskonkurserna. Detta trots att fler bolag startas, speciellt i inom bygg-, fastighets- och restaurangbranschen.

- Trots att det startas många nya företag så varken ökar eller minskar företagskonkurserna i maj månad. Som vi vet är det framför allt små, nystartade företag som har en högre risk för att gå i konkurs. Får man spekulera är maj månads statistik något av ett undantag, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Marginellt antal konkurser i stora branscher

Maj månad visar ingen större konkursutveckling i stora, utsatta branscher. Restaurangbranschen ökar med 23 procent, men sett till antalet konkurser rör det sig om en ökning om sju stycken jämfört med samma månad föregående år.

Byggbranschen minskar med två procent och detaljhandeln ökar med två procent för maj månad.

Länsstatistiken följer den stabila trenden

Även ute i landet ser UC en stabilitet sett till antalet företagskonkurser. Den högsta procentuella ökningen återfinns i Södermanlands län med 130 procent. Den högsta procentuella minskningen återfinns på Gotland.

 

Län Procentuell förändring maj* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län -13% -3%
Uppsala län 50% 35%
Södermanlands län 130% 6%
Östergötlands län -41% -18%
Jönköpings län -29% -22%
Kronobergs län -45% -3%
Kalmar län -20% 46%
Gotlands län -60% -33%
Blekinge län 0 % 14%
Skåne län -20% 6%
Hallands län -14% 12%
Västra Götalands län 0 % 8%
Värmlands län 40% 47%
Örebro län 120% 42%
Västmanlands län 17% -10%
Dalarnas län 69% 3%
Gävleborgs län 25% -15%
Västernorrlands län -20% 0 %
Jämtlands län -33% -25%
Västerbottens län 25% -6%
Norrbottens län -7% -4%
Sverige -5% 3%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig