Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

2019 inleds med ökat antal konkurser

Trenden med ökat antal konkurser fortsätter under årets första månad. Antalet konkurser ökar med 5 procent för januari. Den negativa konkursutvecklingen syns även tydligt i branschstatistiken. UC ser även en tydlig korrelation mellan branscher med höga konkursantal och låg riskklass.

Färsk statistik från UC visar att året inleds med ökat antal konkurser. I januari ökar de svenska företagskonkurserna med 5 procent jämfört med samma månad föregående år. UC ser en tydlig koppling mellan branscher med höga konkurstal och låg riskklass hos UC.

  • Trenden med fler bolag i konkurs som vi har sett de senaste två åren fortsätter in i årets första månad. Vi ser också att antalet bolag i bygg- och restaurangbranschen som får sämst riskklass hos UC ökar. Ökad konkurrens och ökat användande av aktiebolag som brottsverktyg är två förklaringar till att konkurserna ökar, säger Richard Damberg, ekonom på UC.

Tuff start på det nya året för restaurangbranschen

UCs konkursstatistik visar att konkurserna inom restaurangbranschen ökar med 12 procent jämfört med samma period förgående år.

  • Enligt SCB upplever restaurangnäringen en nolltillväxt, bortsett från hotell och trafiknära restauranger, efter flera år av kraftig tillväxt. Det ligger helt i linje med vad vår statistik visar och trenden tycks vara ihållande, trots vår konsumtionsvilja och benägenhet att äta ute, avslutar Richard Damberg, ekonom på UC.

Om UCs konkursstatistik för 2019

UCs konkursstatistik omfattar aktie-, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer. Från och med i fjol mäts den månatliga konkursstatistiken första till sista dagen per månad. Om månadsskiftet sker på en helg eller röd dag kommer statistiken mätas från den första till den första tillgängliga arbetsdagen.

Län Procentuell förändring januari* Procentuell förändring hittills 2019**
Stockholms län 23% 15%
Uppsala län 24% 18%
Södermanlands län 180% 29%
Östergötlands län -12% 11%
Jönköpings län 38% 1%
Kronobergs län 13% 24%
Kalmar län -18% 19%
Gotlands län -67% -32%
Blekinge län 67% 10%
Skåne län 3% 8%
Hallands län -31% 24%
Västra Götalands län -23% 18%
Värmlands län -74% 23%
Örebro län -33% 47%
Västmanlands län 9% -5%
Dalarnas län 69% 1%
Gävleborgs län 29% 6%
Västernorrlands län 10% 14%
Jämtlands län 50% -6%
Västerbottens län 267% 32%
Norrbottens län -58% 5%
Sverige 5% 14%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig