Konkursstatistik

Minskat antal Oförändrat Ökat antal Källa: UC AB

Hela året

Ladda ner karta som

Företagskonkurserna ökar stort med 41 procent i juli

Antalet konkurser i juli ökar med hela 41 procent jämfört med juli i fjol. Den negativa utvecklingen för juli månad är en genomgående trend för flera branscher, visar färsk statistik från UC.

Färsk statistik från UC visar att antalet konkurser i juli månad ökar med 41 procent.
Ökningen är den största som UC har mätt under flera år och är genomgående även när man ser på statistik från de stora branscherna och länen.

- En ökning om 41 procent i juli månad jämfört med juli i fjol är en markant ökning och den är genomgående i hela landet bortsett från endast tre län. Sett till hur konkurserna sammantaget har utvecklat sig under våren ser vi också en ökning. Totalt med nio procent hittills i år. Det är en förvånansvärt stor ökning då konjunkturen är bra, kommenterar Richard Damberg, ekonom på UC.

 Kraftiga ökningar bland stora branscher

Stora branscher som byggindustrin (+ 10 procent), detaljhandeln (+ 24 procent) och restaurang- och hotellbranschen (+55 procent) följer trenden.

- Orsaken till dessa ökningar är olika beroende på bransch. Exempelvis är trenden att små byggföretag går i konkurs samtidigt som bygghandeln fortsätter att växa i omsättning. Slutsatsen blir att vi anlitar byggföretagen mindre och istället gör jobbet själva. Bilden bekräftas av många byggare som ser att uppdrag till privatpersoner har minskat. Under juli månad gick 74 bolag i konkurs jämfört med 67 i samma månad året innan. Samtidigt ökar försäljningen av byggvaror med 2,9 procent under 2018 och 4,8 procent under 2017, avslutar Richard Damberg.

 

Län Procentuell förändring juli* Procentuell förändring hittills 2018**
Stockholms län 64% 8%
Uppsala län 44% 33%
Södermanlands län 30% 13%
Östergötlands län 27% -4%
Jönköpings län 100% -11%
Kronobergs län 20% 9%
Kalmar län 40% 36%
Gotlands län 33% -19%
Blekinge län 0 % 28%
Skåne län 50% 9%
Hallands län -20% 17%
Västra Götalands län 24% 12%
Värmlands län 43% 47%
Örebro län 57% 42%
Västmanlands län 14% -2%
Dalarnas län 33% 0 %
Gävleborgs län -8% -5%
Västernorrlands län 25% 5%
Jämtlands län -20% -12%
Västerbottens län 0 % -5%
Norrbottens län 100% 3%
Sverige 41% 9%

* procentuell förändring jämfört med samma månad föregående år
** procentuell förändring jämfört med samma antal månader föregående år

UCs konkursstatistik omfattar aktiebolag, handels-, och kommanditbolag samt övriga juridiska personer.  

image

Press, PR, kommunikation

Johanna Westin

PR-och kommunikationsansvarig